ဘီးသန္႔သန္႔ေလး စီးခ်င္ က်ေနာ္ဆီကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါ
ဘီးသန္႔သန္႔ေလး စီးခ်င္ က်ေနာ္ဆီကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါ

ဘီးသန္႔သန္႔ေလး စီးခ်င္ က်ေနာ္ဆီကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါ

798900902 Ks

  • 135
Contact

Attributes

Description

သုံးသိန္းခြဲဝန္က်င္ ဆုိင္ကယ္ေလးမ်ား --------------- လုိအပ္တာေလးမ်ား ႐ွိခဲ့ရင္ စိတ္ဝင္စားလို႔ ၾကဳိက္တယ္ဆုိ ဖုန္းဆက္ေပးပါ။ ဘီးအားလုံး မန္းေလးတြင္ ဘီးၾကည့္ရမည္ . 09-798900902

  • Ad Id: 279534
  • Created on: 17.11.19

Report user